lapor

lapor (kelt.), tupina, sedimentna stijena sastavljena od kalcita i gline u različitim omjerima gdje udio gline ide od 20 do 80%; ovisno o udjelima gline i kalcita (rjeđe dolomita) razlikujemo vapnene (kalcitične) gline, lapore i glinovite vapnence. Važna sirovina za proizvodnju cementa, često dolazi u flišu, nastaje u jezerskim, marinskim i lagunarnim sredinama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: