Larmor, Joseph

Joseph Larmor
Larmor, Joseph, irski fizičar (Magheragall, 11. VII. 1857 – Holywood, Sjev. Irska, 19. V. 1942). Prof. u Galwayu i Cambridgeu. Dao važan doprinos elektrodinamici predvidjevši (1897) precesiju elektrona koji se giba oko jezgre u prisutnosti magn. polja (tzv. Larmorova precesija). Drugi mu je važan doprinos izvod nerelativističke formule zračenja ubrzanog elektrona.