Las Casas, Bartolomé de

Bartolomé de Las Casas
Las Casas, Bartolomé de, španj. misionar i pisac (Sevilla, 11. XI. 1474 – Madrid, 17. VII. 1566). Pravo završio u Salamanci 1498. God. 1502. otišao u Ameriku; 1510. primio svećeničke zavjete. Pristupio dominikanskom redu; 1544–47. biskup Chiapasa. Zagovornik prava Indijanaca, držao da ih se smije pokrštavati isključivo uvjeravanjem, a ne prisilom; prozvan apostolom Indijanaca. U spisu Kratko izvješće o uništenju Indijâ (1552) optužio osvajače za genocid nad amer. Indijancima, a pod izgovorom širenja vjere. Spis je naišao na velik odjek na španj. dvoru i u Europi te donekle obuzdao nasilja. Napisao Povijest Indijâ (1559).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: