Lasso, Orlando di

Orlando di Lasso
Lasso, Orlando di (Roland de Lassus, Roland de Latre, Orlandus Lassus), franc.-flamanski skladatelj (Mons, o. 1532 – München, 14. VI. 1594). Počeo kao pjevač u dječjem zboru u Monsu, kapelnik u rim. Lateranu, djelovao i u Napulju i Antwerpenu, od 1564. dvorski kapelnik u Münchenu. Uz Palestrinu jedan od najistaknutijih skladatelja XVI. st. U svojim skladbama primjenjivao sva stilska sredstva svojeg vremena. Napisao o. 2000 skladba (više od 70 misa, 4 pasije, o. 700 moteta, više od 100 tal. madrigala, o. 150 franc. šansona, o. 90 njem. pjesama /Lieder/, više od 100 magnificata, 32 himne i litanije).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: