Laszowski, Emilij

Emilij Laszowski
Laszowski, Emilij, hrv. povjesničar i arhivist (Brlog, kraj Ozlja, 1. IV. 1868 – Zagreb, 28. XI. 1949). Studij prava završio u Zagrebu 1893. Isprva arhivist (od 1891), a od 1925–39. ravnatelj Zemaljskog arhiva u Zagrebu. Njegovim poticajima osnovani su Gradska knjižnica u Zagrebu i Muzej grada Zagreba (1906). Suosnivač i prvi Veliki meštar Družbe Braće Hrvatskoga Zmaja (1905). Objavljivao zbirke pov. vrela, proučavao pov. i kult. baštinu hrv. krajeva i gradova (Ribnik, 1893; Stari i novi Zagreb, 1925; Grad Ozalj i njegova okolina, 1929. i dr.). Autor više djela iz gosp. povijesti Hrvatske (Rudarstvo u Hrvatskoj, I–II., 1942–44; Građa za gospodarsku povijest Hrvatske u 16. i 17. stoljeću, 1951). Ured. časopisa Hrvatski zmaj, Vitezović, Prosvjeta i Vjestnik Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Suradnik u izradi Diplomatičkoga zbornika kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (sv. VI–XII., 1908–14), leksikona Znameniti i zaslužni Hrvati (1925) i mnogih drugih pov. i kult. edicija. Radove tiskao i pod pseud. Zmaj Brloški.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: