Lav V. Armenac

Lav V. Armenac, biz. car (Armenija, između 770. i 780 – Carigrad, 25. XII. 820). Sudjelovao u prijestolnim borbama. Suprotstavio se politici cara Mihaela I. (811–813), zbacio ga s prijestolja i 813. samostalno zavladao. God. 816. sklopio 30-godišnji mir s bug. kanom Omurtagom i učvrstio ist. granice Carstva. Smijenio patrijarha Nicefora i obnovio ikonoklastičku politiku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: