Lavoisier, Antoine Laurent de

A. L. de Lavoisier, rad J.-L. Davida, New York, Metropolitan Museum of Art
Lavoisier, Antoine Laurent de, francuski kemičar (Pariz, 26. VIII. 1743 – Pariz, 8. V. 1794). Rušenjem Stahlove flogistonske teorije utemeljio modernu kemiju. Objasnio ulogu kisika u procesu izgaranja zaključivši da je nužan za održavanje života. Dao imena kisiku i vodiku i dokazao da je voda spoj kisika i vodika (1873). U kemiju uveo vagu i egzaktne metode mjerenja. S C. Bertholletom predložio nova imena za kemijske elemente. U djelu Osnove kemije (1789) postavio zakon očuvanja tvari. Bio je član povjerenstva za uspostavu metričkoga sustava (1790). Smaknut za vrijeme Francuske revolucije. Zahvaljujući supruzi i asistentici u laboratoriju Marie-Ann Pierrette Paulze ostali su sačuvani mnogi njegovi spisi, opisi pokusa i crteži instrumenata koje je izradio. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: