Lawrence, Thomas Edward (Lawrence od Arabije)

Thomas Edward Lawrence
Lawrence, Thomas Edward (Lawrence od Arabije), engleski arheolog, vojnik i pisac (Tremadoc/Tremadog, Wales, 15. VIII. 1888 – Bovington Camp, Dorset, 19. V. 1935). Studirao orijentalne jezike i kulturu te arheologiju u Oxfordu. Radio na arheološkim istraživanjima Karkemiša, u Siriji i Egiptu. Početkom I. svjetskoga rata, kao vrstan znalac arapskoga jezika i tamošnjih prilika, pristupio britanskoj vojno-obavještajnoj službi. Sudionik arapskog ustanka protiv Osmanskoga Carstva i 1918. s arapskim postrojbama ušao u Damask. Na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. zalagao se za stvaranje jedinstvene arapske nezavisne države, protiv kolonijalnih podjela. Iznimno popularan među Arapima, prozvan Lawrence od Arabije. Razočaran britanskom politikom na Istoku, napušta 1922. Ministarstvo za kolonije te služi kao običan vojnik u britanskoj kopnenoj vojsci (1923–25) i avijaciji (1925–35). Preminuo od posljedica pada s motocikla. Većina njegovih djela (napisanih na poticaj E. M. Forstera i G. B. Shawa) objavljena je nakon njegove smrti (najpoznatije je Sedam stupova mudrosti, 1935, najprije objavljeno u ograničenoj nakladi pod naslovom Pobuna u pustinji, 1926). Pustolovan i proturječan Lawrenceov životni put obrađen je u više filmova, biografskih knjiga i eseja.