Le Nôtre, André

A. Le Nôtre, park Versailles
Le Nôtre (Lenôtre, Lenôstre), André, francuski pejsažni arhitekt (Pariz, 12. III. 1613 – Pariz, 15. IX. 1700). Autor francuskoga tipa parka koji je postao uzor čitavoj Europi. Nasadi (drveće, grmlje, cvjetnjaci, plohe i tratine) oblikuju se u strogim ravnim linijama i geometrijskim oblicima, a u park se postavljaju vodoskoci, aleje, kipovi, goleme vaze (krateri), ukrasni paviljoni i sl. Najznačajniji je barokni park dvorca Versaillesa.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: