legislativa

legislativa (lat. preko franc.), zakonodavna vlast, gl. grana vlasti u trodiobi drž. vlasti (uz upravnu i sudbenu vlast); donošenje zakona, najviših općih propisa poslije ustava, od strane predstavničkog tijela, parlamenta ili nar. skupštine. U demokr. društvima zakonodavnu vlast čine izabrani predstavnici naroda, tj. građana, na temelju općeg prava glasa. U Hrvatskoj zakonodavnu vlast obnaša Sabor RH. Legislatura, legislativno (zakonodavno) razdoblje, vrijeme na koje je izabran sastav predstavničkog tijela.