Lemaître, Georges Henri

Georges Henri Lemaître
Lemaître, Georges Henri, belgijski astrofizičar i matematičar (Charleroi, 17. VII. 1894 – Louvain, 20. VI. 1966). Profesor fizike na Katoličkom sveučilištu u Louvainu. Prvi formulirao teoriju postanka svemira po kojoj je svemir nastao eksplozijom iz praatoma te se počeo širiti (1927). Astrofizičar Fred Hoyle posprdno se osvrnuo na tu teoriju nazvavši je u jednoj radioemisiji velikim praskom (engleski: Big Bang). Širenje svemira eksperimentalno je potvrdio E. Hubble (1929). Lemaître je bio i briljantan matematičar. Jedan Mjesečev krater imenovan je po njemu.