Lenković, Juraj

Juraj Lenković
Lenković, Juraj, general Hrv. krajine i zemaljski poglavar Kranjske (Otočec, kraj Novog Mesta, ? – Ljubljana, 8. VI. 1601). Sin Ivana Lenkovića. Od 1578. senjski kapetan, a od 1593. do smrti general Hrv. krajine. Oko 1592. postaje zemaljski poglavar Kranjske. U “dugom” ratu (1593–1606) osvaja utvrde Hrastovicu i Goru blizu Petrinje (1594) te prodire do Bihaća. Sred. 1596. s odredom od o. 1000 vojnika priskače u pomoć opsjednutom Klisu. Unatoč porazu u sukobu s nadmoćnijim osman. snagama, uspio se povući. Iste godine ističe se u borbama kraj Kostajnice i u Slavoniji. Oko 1600. zbog naseljavanja Vlaha na područje Gomirja u sukobu s knezovima Zrinskima i Frankapanima. Stekao naslov baruna.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: