Leontief, Wassily

Wassily Leontief
Leontief, Wassily, američki ekonomist ruskoga podrijetla (München, 5. VIII. 1906 – New York, 5. II. 1999). Doktorirao u Berlinu 1928. Otac moderne input-output analize, izvršio snažan utjecaj na ekonomske analitičare, ali i ekonomske praktičare širom svijeta. Njegov je doprinos ekonomskoj znanosti velik i odnosi se na barem devet važnih područja ekonomskih istraživanja: tehnološki napredak, kapitalne investicije, nacionalno računovodstvo, regionalna analiza, analize okoliša, strukturne promjene zemalja u razvoju, teorija međunarodne razmjene, krivulje ravnodušnosti i indeksni brojevi. Prikazao je dvosektorski input-output model privrede, s pomoću kojega je opisao proizvodnju, razmjenu i potrošnju kao jedinstveni ekonomski proces. Godine 1932. uključio se u rad The Harvard University Committee on Research, u okviru kojega je konstruirao i izradio prve input-output tablice američke privrede za 1919. i 1929. U tim je tablicama američka privreda bila dezagregirana na 41 sektor. Rad je objavljen 1941. godine u pionirskoj knjizi Struktura američkoga gospodarstva 1919–1929. Datum objave ove knjige uzima se kao početak razvoja moderne input-output (međusektorske) analize. U mnogim zemljama input-output analiza prihvaćena je kao metoda za istraživanje privredne strukture i privrednoga razvoja. Međusektorske tablice postale su integralni dio sustava nacionalnoga računovodstva što su ga 1968. preporučili Ujedinjeni narodi. Najveći (multiregionalni) input-output model jest model “svjetske privrede” koji je napravio Leontief za potrebe UN-a (naručen 1973). Zbog utemeljenja i razvoja input-output analize dobio je Nobelovu nagradu za ekonomiju 1973. Ostala važnija djela: Ravnoteža privrede SSSR-a (1964), Ekonomski eseji: Teorije i teoretiziranje (1966), Teorijske pretpostavke i neutvrđene činjenice (1971), Input-output ekonomija (1986).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: