Leopardi, Giacomo

Giacomo Leopardi
Leopardi, Giacomo, tal. pjesnik (Recanati, 29. VI. 1798 – Napulj, 14. VI. 1837). Iz plemićke obitelji, stječe eruditsko znanje i već kao dječak piše pjesme, tragedije, eruditska djela. Slaba zdravlja i grbav, povlači se u intimu. Najbolji oblik njegove poezije su idile, lirske evokacije “čiste lirike”. Pjevao je i o domoljubnim temama (Italiji), ali se bolje izrazio u pjesmama o vječnoj boli (Posljednja Sapfina pjesma). Pesimizam prožima sva njegova ostvarenja iz kojih se izdiže sućut univerzalne ljudske poruke. Jedan od najvećih tal. pjesnika, pisao je i prozna djela (Bilježnica misli), a njegova je zbirka Canti vrhunac tal. pjesničkog romatizma.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: