Lesage (Le Sage), Alain-René

Alain-René Lesage (Le Sage)
Lesage (Le Sage), Alain-René, francuski romanopisac i komediograf (Sarzeau, Bretanja, 6. V. 1668 – Boulogne-sur-Mer, 17. XI. 1747). Isprva se bavio prevodilaštvom. Pisao satiričko-pikarske romane Hromi vrag te Zgode Gila Blasa santillanskoga koji mu je donio veliku popularnost. Napisao više od sto vodvilja i komedija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: