Lessing, Gotthold Ephraim

Gotthold Ephraim Lessing
Lessing, Gotthold Ephraim, njemački književnik, kazališni kritičar i teoretičar umjetnosti (Kamenz/Kamjenc, Gornja Lužica, 22. I. 1729 – Braunschweig, 15. II. 1781). Predstavnik europskoga prosvjetiteljstva. Svojim je komedijama stekao naziv njemačkoga Molièrea. O kulturnom zbivanju svojega vremena napisao mnogobrojne duhovite, eruditske, književne i znanstvene kritične recenzije. Utro put pokretu → Sturm und Drang. Pokrenuo časopis Pisma o najnovijoj književnosti. Njemačkoj javnosti otkrio Shakespearea. Objavio tri knjige basni. Pisao mnogo polemičkih filozofskih spisa, drame u stihovima, komedije. U raspravi Laokoon ili o međama slikarstva i pjesništva (1766) utemeljitelj je nove estetike, kao i u Hamburškoj dramaturgijii (1767–69), u kojoj redefinira Aristotelovu poetiku: umjetnost je svrha sebi, a ne sredstvo odgojne pouke, to jest moralna pouka je posljedica, a ne razlog umjetnosti. Uz golem opus u kojem u svemu dominiraju gledišta novog humanizma i kritičkog mišljenja, u drami u stihovima Natan Mudri (1779) daje svojevrsnu osobnu ispovijed građanina svijeta u kojem su strane sve socijalne, rasne i vjerske predrasude.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: