Levine, James

James Levine
Levine, James, amer dirigent i pijanist (Cincinnati, 24. V. 1943). Karijeru započeo u Clevelandu, od 1973. šef dirigent u MET-u (1976–81. direktor), dirigirao u Salzburgu i Bayreuthu, 1997. postao gl. dirigent münchenskih filharmoničara. Na repertoaru ima pretežno Verdijeve i Mozartove opere, a na koncertnom području simfonije G. Mahlera.