Li Peng

Li Peng
Li Peng, kin. političar (Chengdu, Sichuan, 18. X. 1928). Posinak Ču En-laja, studirao energetiku u Moskvi 1948–55. Član KP Kine od 1945. Zamjenik ministra za energetiku 1979–81, potom ministar 1981–83. Član CK KP Kine od 1982. Zamjenik premijera 1983–88. Predsj. Centralne komisije za odgoj i obrazovanje od 1985. i član Politbiroa 1988–2002. Predsj. vlade 1988–98, Svekineskoga nar. kongresa 1998–2003. Blizak suradnik Deng Xiaopinga, zalagao se za umjerenu liberalizaciju, ali je intervenirao protiv demokr. pokreta i silom ugušio studentske demonstracije u lipnju 1989.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: