Liburni

Liburni, Cippus, Zadar

Liburni, maketa ilirske liburne
Liburni, ilirsko pleme koje je nastanjivalo područje između r. Krke u Dalmaciji i r. Raše u Istri; graniče s Histrima, Dalmatima te Japodima (Lika). Poznati kao vješti pomorci, zbog gusarstva u stalnom sukobu s Rimljanima, koji od njih preuzimaju i tip ratnog broda (liburna). Rimljani ih pacificiraju ←129. Za Dioklecijana Liburnija je jedna od triju upravnih jedinica Dalmacije. U doba gotske vlasti (V.–VI. st.) također je zasebna cjelina, a u VII. st. javlja se pojam hrvatska Liburnija s gradovima od Nina i Starigrada do Lovrana i Labina.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: