Licinije, Valerije

Licinije, Valerije (lat. Valerius Licinianus Licinius), rim. car (gornja Mezija, 248 – Tesalonija, 324). Suvladar cara → Galerija od 308. God. 313. pobijedio Maksimina i postao samostalan vladar u ist. dijelu Rim. Carstva. Pristao uz Konstantina I., ali kad je u svojem dijelu carstva započeo progoniti kršćane, Konstantin ga je porazio te dao pogubiti (324).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: