linear A i B

linear A i B, dva stara kretska pisma. Linear A, crtoliko pismo na glinenim pločicama kojima su bilježene pojedine riječi, te brojevi i mjere na nekom predgotičkom jeziku iz razdoblja oko 1500. pr. Kr.; jezik nije odgonetnut. Linear B, nešto mlađe slogovno pismo, kojim su se također bilježile zalihe roba na glinenim pločicama, a koje su Michael Ventris i John Chadwick 1952. odgonetnuli kao grčki jezik mikenskoga doba i narječja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: