Lippi, Filippino

F. Lippi Madona s djetetom i svecima, Firenca, St. Spirito
Lippi, Filippino, talijanski slikar (Prato, oko 1457 – Firenca, 18. IV. 1504). U ranoj fazi pod utjecajem oca Filippa i Botticellija slika suzdržanim koloritom i nježnim linearizmom portrete melankoličnih fizionomija (Portret mladića), poslije pod utjecajem Masaccia istražuje efekte chiaroscura (dovršio freske u kapeli Brancacci u Firenci). Izveo mnogobrojne cikluse fresaka (Život sv. Tome Akvinskog u Sta Maria sopra Minerva u Rimu). Radio na obnovi kupole firentinske prvostolnice.