Lissitzky, El

E. Lissitzky, Proun 19D, 1922, New York, Museum of Modern Art
Lissitzky, El (pravim imenom i prezimenom Eliezer Markovič Lisicki), ruski slikar, arhitekt, grafičar i teoretičar umjetnosti (Počinok, Smolenska oblast, 10. XI. 1890 – Moskva, 30. XII. 1941). Studirao arhitekturu u Moskvi. Od 1919. priključuje se → V. Tatljinu i postaje konstruktivist, potom s
→ K. Maljevičem osniva umjetnički smjer → suprematizam i prelazi u geometrijsku apstrakciju (slike pod nazivima Proun, projekti nove umjetnosti). Promicao rusku avangardu i od svih ruskih umjetnika najviše utjecao na srednjoeuropske likovne pokrete, osobito → Bauhaus.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: