Llanos

Llanos, prostrano nizinsko područje na S Juž. Amerike. Odvodnjava ga r. Orinoco s pritocima. Površine 582 750 km2, od čega 324 000 km2 u Venezueli, ostatak u Kolumbiji. Prostor značajan za uzgoj stoke, os. goveda. Slabo naseljen. U širem smislu ljanosi su prostrani, drvom siromašni, travnjaci visoke trave, ovisni o kišnom režimu, rašireni u trop. i suptrop. područjima Juž. Amerike.