lođa

lođa, Loggia Emulea u Padovi

lođa, Loggia dei Lanzi u Firenci
lođa (tal.), građevina na stupovima otvorena na jednoj ili više strana arkadama; u sr. vijeku razvila se u arhitekturi mediteranskog područja kao sudnica, tržnica, mjesto za okupljanje građana i sl.; u dalm. gradovima loža ili luža je komunalna vijećnica. L. može biti otvorena uzdužna galerija na katu zgrade (vatikanske loggie). U stamb. zgradama, pokrivena prostorija otvorena s jedne ili više strana; za razliku od balkona, uvučena u plašt zida.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: