Jaca

Jaca, grad u provinciji Huesci, autonomna zemlja Aragonija (španj. Aragón), sjeveroist. Španjolska, na obroncima Pireneja, 25 km od franc. granice; 11 tis. st. Turist. središte s bogatom kult. baštinom; katedrala iz XI. st., tvrđava i grad. vijećnica iz XVI. st. Naselje su ←194. osvojili Rimljani i opasali ga zidinama, koje su nadograđivane u sr. vijeku te su dijelom i sačuvane. Od 716. do 760. vladaju Mauri (daju naziv Dyaka). Status grada dobiva u XI. st. te postaje prvi gl. grad Aragonije.