Louvre

Louvre, unutrašnjost
Louvre, pariška palača, jedan od najznamenitijih muzeja na svijetu. Arhitektonski kompleks tvori velik zatvoren četverokut s produženim sjevernim i južnim traktom čija je izgradnja započeta za Franje I. u stilu renesanse (arhitekt → P. Lescot i kipar → J. Goujon).
U barokno-klasicističkom stilu gradnju nastavljaju →
J. Lemercier, → L. Le Vau, a dovršava → C. Perrault. U drugoj polovini XVII. stoljeća uređeni su interijeri, djelomice sačuvani do danas (Apolonova galerija sa slikama Ch. Le Bruna). Palača je proširena za Napoleona I. i III. U dvorištu je 1989. podignuta aluminijsko-staklena piramida (djelo američkog arhitekta → Ieoha Minga Peija). Muzej Louvre čuva dragocjenu egipatsku i antičku zbirku, te zbirke umjetničkih predmeta i stilskog pokućstva, a od neprocjenjive je vrijednosti galerija slika svih europskih naroda i razdoblja do kraja XIX. stoljeća.