Seul

Seul
Seul (Seoul, korejski Soul, od 1911–45. Kyongsong), gl. grad Republike Koreje, u sjeverozap. dijelu zemlje, na r. Han, 30 km od Žutoga mora i 40 km od granice s DRN Korejom; provincija gl. grada (605 km2) 10 349 300 st., aglomeracija 21 738 400 st. Polit., financ., industr., trg., obrazovno i kult. središte zemlje. Raznovrsna ind. u kojoj prednjače: tekst., strojarska, kem., prehr., elektron.; razvijen bankarski sektor, burze; turizam. Međunar. zračna luka Kimpo. Umj. akademija, Akademija znanosti, 7 sveučilišta, Glazb. institut, dva simfonijska orkestra, knjižnice, kazališta, Opera, muzeji, mnoštvo palača među kojima su najpoznatije Ch’angdok i Kyongbok. Domaćin ljetnih OI 1988. Gl. grad Koreje od 1394. do raspada 1948. (osim 1399–1405).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: