Luj XII.

Luj XII.
Luj XII., francuski kralj (dvorac Blois, 27. VI. 1462 – Pariz, 1. I. 1515). Odvjetak pobočne loze Valois Orléans. Naslijedio Karla VIII. 1498. Nastavio politiku ekspanzije u Italiji. U savezu s papom Julijem II. i carem Maksimilijanom I. Habsburškim protiv Mletačke Republike (Cambraiska liga, od 1508), stekao Milano i sjevernu Italiju, ali se 1513. morao povući. U unutarnjoj politici proveo mnogobrojne reforme u sudstvu, upravi i financijama. Umjerenim porezima stekao naziv “Otac naroda”.