Lukul, Lucije Licinije

Lukul, Lucije Licinije (lat. Lucius Licinius Lucullus, nadimak: Ponticus), rim. vojskovođa (?, o. ←106 – Rim, ←57). Pretor; konzul (←74). Vojskovođa u ratovim protiv pontskog vladara Mitridata VI. i protiv armenskoga kralja Tigrana (←68). Osigurao nesmetanu plovidbu Crnim morem. Iako uspješan, povučen u Rim ←66, gdje je pod pritiskom optužbi plebejske stranke bio prisiljen povući se iz politike. Pravi epikurejac, u Rimu priređivao raskošne gozbe (tzv. lukulske gozbe)
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: