Ljudevit Posavski

Ljudevit Posavski, hrv. knez Donje Panonije (Posavske Hrvatske) (? – ?, 823). Vladao 817–823. Nadimak Posavski dala mu je historiografija u XIX. st. Podanik franačkog cara Ludovika Pobožnog. Vladao područjem između Drave, Save i Kupe, sa sjedištem u Sisku. Izazvan okrutnošću uprave franačkoga markgrofa Kadolaha (upravitelja Furlanije), predvodio ustanak protiv franačke vlasti (819–823), kojem su se pridružili Slovenci s od Drave i slav. pleme Timočani. God. 819. ratovao s dalm. knezom Bornom, franačkim saveznikom. Poražen nakon višekratnog uspješnog otpora nadmoćnijim franačkim postrojbama, sklonio se u Dalmaciju. Bornin ujak Ljudemisl dao ga je ubiti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: