Maček, Ivo

Ivo Maček
Maček, Ivo, hrv. pijanist, skladatelj i glazb. pedagog (Sušak, 24. III. 1914 – Zagreb, 26. V. 2002). Klavir i kompoziciju studirao u Zagrebu, u kompoziciji se usavršavao u Parizu. Od 1936. glazb. pedagog, nastupao kao solist i komorni glazbenik. Višegodišnji predsj. Udruženja muzičkih umjetnika Hrvatske i Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije. Red. član HAZU. Autor koncertantnih, komornih, klavirskih i vokalnih djela. Redigirao više instruktivnih djela za klavir i pripremio kritičku redakciju sabranih djela J. Štolcera Slavenskoga.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: