Macaulay, Thomas Babington

Macaulay, Thomas Babington, brit. povjesničar, političar i književnik (Rothley Temple, 25. X. 1800 – Kensington, 28. XII. 1859). Zastupnik vigovaca u Parlamentu (1830–34, 1839–47, 1852–56); zalagao se za reforme o proširenju biračkoga prava. God. 1839–41. ministar rata. Autor Eseja za Edinburgh Review; ubraja se među vodeće povjesničare viktorijanskog razdoblja (gl. djelo nedovršena Povijest Engleske, I–X, 1849–61).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: