Madijev, Miha de Barbazanis (Barbezanis)

Madijev, Miha de Barbazanis (Barbezanis), hrv. kroničar (Split, o. 1284 – Split, poslije 1358). Odvjetak ugledna plemićkog roda. U split. općinskoj upravi obnašao razne dužnosti (sudac, član grad. vijeća i dr.). Autor lat. spisa O podvizima rimskih careva i papa, sačuvanog samo u njegovu drugom dijelu. Djelo je pisano s proanžuvinskoga gledišta i upereno je protiv tada moćnih knezova Bribirskih. Važno je vrelo za hrv. povijest od 1290. do 1330-ih godina.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: