Madrid

Madrid, park Retiro

Madrid, katedrala

Madrid, Palacio Real
Madrid, gl. grad Španjolske; 2 938 723 st. Industr. i kult. središte Španjolske. Leži gotovo u geogr. središtu Pirenejskog poluotoka; na pješčanoj i glinovitoj visoravni Meseti, na 635 m n.m. (jedan od najviše smještenih eur. gl. gradova). Ljeta su vrlo vruća i suha (temp. iznad 35 °C), a zime svježe i vjetrovite. Gl. gradom postaje 1561. za vladavine kralja Filipa II. (iako nije bio ni na jednoj važnoj rijeci te nema nalazišta ruda u blizini; rezultat centralističke politike). Zrakoplovna, elektron., prehr., optička ind., ind. gume i plastike. Sjedište vlade, bankarstva i osiguravajućih tvrtki. Uz Barcelonu dominacija u izdavaštvu. Turizam. Cestovno i želj. čvorište (prometnice iz svih dijelova države). Razvijen grad. promet (podzemna željeznica). Međunar. zračna luka (Barajas). Oko grada sustav kružnih prometnica. Više od 40 parkova (najpoznatiji Retiro, Campo del Moro, Casa de Campo, Oeste); egip. hram Debod (prenesen iz Egipta u Madrid prilikom gradnje Asuanske brane). Mnogobrojni muzeji, najpoznatiji Prado, El Casón del Buen Retiro (u njemu je Picassova Guernica). Nac. i kralj. knjižnica (značajna po mnogim pov. knjigama). Mnogobrojna sveučilišta i fakulteti. Naselje je nastalo uz maursku tvrđavu Madžirit (VIII. st.); prvi spomen u vrelima 932. U sastav Kastiljskoga Kraljevstva ulazi 1083. God. 1202. stječe grad. povlastice; 1309. u M. je sazvan prvi cortes. Rezidencijom španj. kraljeva postaje u doba Filipa II. (1561); 1606. (za vladanja Filipa III.) postaje gl. grad. God. 1526. u M. je sklopljen mirovni ugovor između rim.-njem. cara Karla V. i franc. kralja Franje I. Tijekom Rata za španj. baštinu (1701–14) usmjeren je profrancuski; 1790. teško stradava u požaru. U doba franc. vladavine (J. Bonaparte) u M. je izbio velik protufranc. ustanak (1808). Teško razoren u vrijeme građ. rata (1936–39). Od 1950-ih do okončanja vladavine F. Franca (1975) često je poprište proturežimskih prosvjeda. God. 1980–83. u M. je zasjedala Konferencija o eur. sigurnosti i suradnji (KESS).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: