Magritte, René

R. Magritte Probodeno trajanje, 1938, Chicago Art Institute
Magritte, René, belgijski slikar (Lessines, 21. XI. 1898 – Schaerbeek, Bruxelles, 15. VIII. 1967). Jedan od glavnih predstavnika nadrealističkoga slikarstva. Studirao na Akademiji u Bruxellesu. U početku pod utjecajem kubista i futurista; od 1925. slikao prva nadrealistička platna u stilu magičnoga realizma na kojima ne koristi motive sna ili podsvijesti, nego gradi sliku bizarnim konfrontacijama poznatih predmeta ili događaja. Preciznim crtežom te jasnim i svijetlim koloritom daje predmetima iznenađujuće nov smisao (To nije lula; Čovjek s polucilindrom). Freskama oslikao niz javnih građevina u Bruxellesu.