Maistre, Joseph de

Joseph de Maistre
Maistre, Joseph de, francuski filozof, diplomat i književnik (Chambéry, 1. IV. 1753 – Torino, 26. II. 1821). Brat → Xaviera. Iz savojske aristokratske obitelji; kao protivnik Francuske revolucije emigrirao 1793. u Lausanneu i 1797. u Torino. U političkoj i diplomatskoj službi (17 godina veleposlanik u Sankt Peterburgu) Sardinsko-pijemontskoga kraljevstva. U filozofsko-povijesnim i političkim djelima odbacuje revolucionarna i demokratska načela te zagovara aristokratsko-feudalnu monarhiju kao najbolji oblik političkoga sustava, naglašavajući usku suradnju između svjetovne i crkvene vlasti. Snažno utjecao na ultramontanizam u Francuskoj. Njegov osebujan književni stil fascinirao je među ostalima H. de Balzaca i Ch. Baudelairea. Glavna djela: Razmatranja o Francuskoj; Esej o općem principu političkog sustava; O papi; Sanktpeterburški večernji domjenci (I–II).