Manuel (Emanuel) I. Komnen

Manuel (Emanuel) I. Komnen, biz. car (Carigrad, o. 1120 – Carigrad, 24. IX. 1180). Sin cara Ivana II. Komnena. Vladao od 1143. God. 1149. suzbio napad Normana; odmah potom poduzeo pohod na Zapad s težnjom obnove Rim. Carstva. Iste god. pokorio Srbe i napao Ugarsku. Ofenzivno voj. djelovanje trajalo je uz prekide do 1167, kada je hrv.-ug. kralj Stjepan III. morao Bizantu odstupiti dio Hrvatske (j od r. Krke), Dalmaciju (osim Zadra i otoka), Bosnu i Srijem. Iako je na Istoku učvrstio položaj prema Seldžucima i križarskim državama, težak je poraz pretrpio od osman. sultana u Ikoniji 1176. Njegovom smrću okončana je i biz. vlast u hrv. krajevima.