Manuel (Emanuel) II. Paleolog

Manuel (Emanuel) II. Paleolog, biz. car (Carigrad, o. 1350 – Carigrad, 21. VII. 1425). Sin cara Ivana V. Paleologa. Očev suvladar 1373–91; samostalno zavladao 1391. Od početka vladanja izložen osman. napadima; 1393. sultan Bajazid I. blokirao je Carigrad, a križarska vojska poslana u pomoć Bizantu poražena je kraj Nikopolja 1396. Pritisak na Bizant privremeno je oslabio nakon osman. poraza od Mongola kod Ankare 1402; nastavlja se za sultana Murata II. koji je 1422. bez uspjeha pokušao zauzeti Carigrad. Potkraj života M. se povukao u manastir i vladanje prepustio sinu Ivanu VIII.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: