manufaktura

manufaktura, proizvodnja streljiva, XIX. st.

manufaktura, proizvodnja šećera
manufaktura (lat.) 1. Rukotvorina; u umj. obrtu, naziv za organiziranu proizvodnju zasnovanu na ručnom radu uz tehn. pomagala (npr. m. tapiserija Gobelins, Beauvais, porculana Sèvres, Meissen, keramike Faenza, predmeta od stakla Murano, kovine i dr.). 2. Kapitalist. poduzeće s temeljnom karakteristikom da se sve, ili gotovo sve, obavlja ručnim radom uz podjelu rada radi što učinkovitijeg obavljanja posla. Nastaju u XIV. st., a vrhunac doživljavaju u razdoblju od XVI. do XVIII. st. Gl. čimbenik u proizvodnom procesu je rad, a radnici se služe alatima koje postupno prilagođavaju proizvodnom procesu. Specijalizacija je ključ efikasnosti i brza obavljanja posla, tako da se radnici trajno obučavaju za obavljanje jedne vrste poslova. Razlikuje se heterogena i organska m. Razlika je u tome obavlja li se posao na jednom predmetu u više faza (organska) ili se različiti samostalni dijelovi sklapaju da bi se dobio finalni proizvod (heterogena). Razlika između cehovskog obrta i kapitalist. m. je u vlasništvu nad proizvodnim sredstvima. Dok je cehovski radnik potpun vlasnik proizvodnih sredstava i potpuno nadzire proizvodne procese te samostalno prisvaja sve plodove svojega rada, radnik u manufakturi je najamni radnik kojega vlasnik plaća za obavljeni posao i nije vlasnik niti proizvodnih sredstava niti finalnih proizvoda.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: