Meka

Meka, kompleks džamije al-Haram
Meka (arap. Makkah; ant. Bakkah ili Macoraba), grad u Saudijskoj Arabiji, 1 300 000 st. Sveti grad islam. svijeta, rodno mjesto Muhameda, središte islam. hodočašća (hadž). U staroj grad. jezgri nalazi se velik kompleks džamije al-Haram sa sedam minareta, a u njezinu pravokutnom dvorištu, koje zatvaraju arkadni trijemovi sa 150 kupolica, smještena je Ćaba. U predislam. doba M. je trg. središte i politeističko svetište beduinskih plemena. Tu je Muhamed počeo propovijedati islam (od 613), ali ga je njemu nesklono pleme Kurejš, koje je vladalo Mekom, protjeralo i on se preselio 622. u Medinu. Vratio se 630. i osvojio Meku te učinio odredištem musl. hodočašća.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: