Lyonnais

Lyonnais, također Lyonais, pov. pokrajina na JI Francuske; obuhvaća današnje dep. Rhône i Loire. Gl. grad Lyon.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: