Memfis

Memfis, sfinga kraj hrama boga Ptaha
Memfis (koptski Menfe), stari grad smješten u Donjem Egiptu na lijevoj obali Nila, j od Kaira. Tragovi naseljenosti datiraju iz prapovijesti. U doba egip. faraona jedna od njihovih rezidencija (njegovim utemeljiteljem smatra se faraon Menes); istaknuto vjersko središte za dinastije Ptolemejevića. Važno značenje grad ima i u doba uprave Rima; slabi od vremena prodora kršćanstva, a za arap. osvajanja porušen je. Od drevnoga grada danas je sačuvan tek manji broj ruševina (hram boga Ptaha); u blizini su čuvene nekropole Saqquara, Giza i Abusir, koje su na Uneskovu popisu svj. kult. baštine.