Maksim, Magnus

Magnus Maksim
Maksim, Magnus (lat. Magnus Clemens Maximus), rim. car (? – Akvileja, 28. VIII. 388). Rim. legije u Britaniji proglasile su ga carem 383. U Galiji porazio i dao ubiti cara Gracijana te su ga carevi Teodozije I. i Valentinijan II. priznali za cara u Britaniji, Galiji i Hispaniji. God. 387. porazio Valentinijana. Iduće godine poražen u Teodozijevu protuudaru u bitkama kraj Siscije (Siska) i Poetoviona (Ptuja). Teodorije ga je porazio u Akvileji i dao ubiti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: