Malec, Ivo

Ivo Malec
Malec, Ivo, hrvatski skladatelj i dirigent (Zagreb, 30. III. 1925 – Pariz, 14. VIII. 2019). Kompoziciju i dirigiranje studirao u Zagrebu, usavršavao se u Parizu, u kojem boravi od 1959. Surađivao s → P. Schaefferom u Grupi za istraživanja konkretne glazbe, od 1972. do 1990. profesor na Konzervatoriju. Napustivši tradiciju usmjerio se na suvremeni glazbeni izraz u kojem je zvuk, osobito onaj proizveden elektroakustički, primarno izražajno sredstvo. Sklada orkestralna (Pokret u boji), komorna (Tri stećka, Minijature za Lewisa Carolla za flautu, violinu, harfu i udaraljke), elektroakustička (Mavena, na tekst R. Ivšića, Dahovi I–III), dramska (oratorij Victor Hugo – jedan protiv svih), baletna i vokalna djela (Radovanove pjesme za glas i klavir, Kantata za nju za sopran, harfu i magnetofonsku vrpcu, Oral za recitatora i orkestar). Nastupa i kao dirigent. Snimio više albuma. Dobitnik Nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo 2012, ali ju je odbio primiti.