Petrus Damiani

Petrus Damiani (bolje: Petar Damijanski), sv., crkv. naučitelj (Ravenna, o. 1007 – Faenza, 22/23. II. 1072). Benediktinac, od 1043. opat samostana Fonte Avellano kraj Fabriana. Nositelj samostanske i crkv. reforme, borio se os. protiv simonije i moralne pokvarenosti tadašnjega klera. Kao pokornički propovjednik i kao kardinal (1057) proputovao mnogim eur. zemljama. Podupro papu Grgura VII. u njegovim sukobima s njem. carevima. Isprva učitelj slobodnih umijeća, poslije odbacuje dijalektiku kao metodu i zastupa mišljenje da čovjek razumom ne može spoznati Boga. Ostavio više od 50 govora, 170 pisama, više svetačkih životopisa, 240 pjesama, molitve i manje spise. Utjecao na reformne pokrete XIV. i XV. st. Štovan kao svetac premda nikad nije kanoniziran.