Yaracuy

Yaracuy, sav. država na SZ Venezuele; 7100 km2, 551 200 st. Obuhvaća plodnu dolinu istoimene rijeke koja je jedno od najvažnijih poljoprivr. područja zemlje; uzgoj kikirikija, šećerne trske, banana, agruma, kave, pamuka, duhana. U juž. i zap. dijelu rudnici ugljena, bakra, žive i platine. Veći gradovi: San Felipe (gl. grad), Yaritagua (najveći grad), Puerto Cabello.