Marsh, Othniel Charles

Marsh, Othniel Charles, amer. paleontolog (Lockport, 29. X. 1831 – New Haven, 18. IV. 1899). Prof. paleontologije na Sveučilištu Yale. Proučavao iščezle sjevernoamer. kralježnjake, otkrio nekoliko stotina fosilnih vrsta, među inima i pterodaktila. Njegova su istraživanja poduprla teoriju evolucije. Važ. djela: Fosilni konji u Americi; Introdukcija i sukcesija kralježnjaka u Americi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: