Martini, Giovanni Battista

Giovanni Battista Martini
Martini, Giovanni Battista (zvan Padre Martini), tal. glazb. teoretičar i skladatelj (Bologna, 24. IV. 1706 – Bologna, 3. VIII. 1784). Redovnik. Maestro di capella (orguljaš i zborovođa) u samostanu sv. Franje u Bologni, istraživao, pisao glazb.-pov. (Povijest glazbe) i teorijske radove, bio čuven kao glazb. pedagog (neko je vrijeme njegov učenik bio i W. A. Mozart). Skladao više simfonija za različite sastave, koncerte (za čembalo, violinu, obou, flautu, violončelo uz gudače), sonate (violina, violončelo, orgulje ili čembalo), operu, nekoliko intermezza, oratorije, kantate, mise, rekvijem, magnifikate, Te Deume, motete, psalme, responzorije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: