masa

masa (lat.), oznaka m ili M, količina tvari nekog tijela. Razlikuju se dvije vrste m.: inercijska i gravitacijska. Inercijska je masa mjera otpora tijela prema promjeni svojega stanja mirovanja ili jednolikoga gibanja, tj. otpor prema ubrzanju (akceleraciji). Prema drugom Newtonovu aksiomu m. je omjer sile koja djeluje na tijelo i akceleracije tijela (m=F/a). Gravitacijska je masa mjera uzajamnog djelovanja dviju masa koje se privlače prema Newtonovu zakonu gravitacije (mg=Fd2/MG, gdje je mg gravitacijska masa koja se mjeri, M masa standardnog tijela, npr. Zemlje, udaljenog od mjerene mase na udaljenost d, F je gravitacijska sila /sila privlačenja/, G gravitacijska konstanta). Roland Eötvös (1848–1919) je dokazao da su inercijska i gravitacijska masa jednake. M. se obično mjeri s pomoću gravitacije. Težina tijela je sila kojom Zemlja privlači to tijelo i jednaka je umnošku mase tijela i akceleracije slobodnog pada (W=mg). Iako se u običnom govoru m. i težina smatraju sinonimima, to nije točno jer je težina sila i mjeri se u njutnima, a m. se mjeri u kilogramima. Težina tijela nije ista na svim mjestima na Zemlji, dok je masa uvijek ista (u klas. fizici). U teoriji relativnosti m. je promjenjiva veličina ovisno o brzini gibanja tijela (relativistička m.) i određena je načelom ekvivalencije koje kaže da su m. i energija razmjerne (E=mc2). Povećanje ili smanjenje energije praćeno je povećanjem ili smanjenjem mase.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: